Obsah

Detail zmluvyč.: 4/2024

Zmluva: LICENČNÁ ZMLUVA 4/2024 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

 • Číslo zmluvy
  4/2024
 • Predmet zmluvy
  Autor touto zmluvou udeľuje súhlas objednávateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi za udelenie licencie k dielu a k aktuálnym doplňujúcim zmenám, doplneniam a opakovanému použitiu odmenu vo výške a za podmienok ustanovených touto zmluvou. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie autorský text (písomné podklady - prezentácia vrátane súvisiacich dodaných materiálov podľa určenia autora) k slovne prednesenému dielu (vykonaniu prednášky) v súlade s § 65 a nadväzujúceho autorského zákona témy: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v z. n. p. a k zákonu č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v z. n. p. Konzultácie - riešenie konkrétnych problémov samosprávy v oblasti miestnych daní a poplatkov a dovysvetlenie teoretickej časti z 1. dňa.
 • Cena
  800,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  11.5.2024
 • Platnosť zmluvy do
  15.5.2024
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  10.5.2024
 • Dátum zverejnenia
  10.5.2024
 • 1. Zmluvná strana
  ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
 • IČO
  31938434
 • DIČ
  2020604443
 • Adresa
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
 • Telefón
  043/4132958
 • E-mail
  rvc@rvcmartin.sk
 • Web
  www.rvcmartin.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Ing. Iveta Ištoková
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Jamnického 16, 841 05 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  PhDr. Dušan Gallo
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  riaditeľ
 • Poznámka