Navigácia

Obsah

Připravuje se...

Správy

Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve

Doplňujúce materiály od PaedDr. Alice Feckovej
(8. október 2019) celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Prezentácia Čo prináša vládna novela zákona o sociálnych službách

Prezentácia - Čo prináša vládna novela zákona o sociálnych službách - Ing. Mária Filipová celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správca Webu

Metodické usmernenie MFSR

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Správca Webu