Navigácia

Obsah

Připravuje se...

Správy

Oznam č. 7 v čase Korona

Oznam č. 7 celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Kontrola poskytovania a použitia dotácií bez rozpočtu obce - Ing. Ingrid Konečná Veverková

Dodatočný materiál z Odbornej konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy:
Kontrola poskytovania a použitia dotácií bez rozpočtu obce - Ing. Ingrid Konečná Veverková (13.júl 2020)
celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Účtovná závierka v obciach, RO a PO k 31.12.2019 - doplňujúci materiál

Dodatok č. 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve

Doplňujúce materiály od PaedDr. Alice Feckovej
(8. október 2019) celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Prezentácia Čo prináša vládna novela zákona o sociálnych službách

Prezentácia - Čo prináša vládna novela zákona o sociálnych službách - Ing. Mária Filipová celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správca Webu

Metodické usmernenie MFSR

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Správca Webu