Navigácia

Obsah

Připravuje se...

Správy

Metodické usmernenie MFSR

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Správca Webu