Navigácia

Obsah

VAŠE VÝHODY

AKÉ VÝHODY PONÚKAME

  • Zameriavame sa na aktuálne legislatívne zmeny a riešenie každodenných problémov miest, obcí a škôl. Reagujeme na ich podnety a požiadavky prostredníctvom členov Rady RVC za jednotlivé regióny.
  • Podujatia organizujeme v centre oslovovaného regiónu RVC a priamo v regiónoch.
  • Rozvíjame odborný aj osobnostný rast svojich klientov so špecializáciou na manažment v podmienkach miestnych samospráv.
  • Rozširujeme ponuku akreditovaných kurzov, kde účastníci získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Ich ponukou zabezpečujeme adaptačné vstupné vzdelávanie, priebežné vzdelávanie a ďalší odborný a osobnostný rast. Máme k dispozícií 2 kurzy a pripravujeme ďalšie.
  • Našim zámerom je postupne vybudovať Školu samosprávy v podobe moderného vzdelávacieho, tréningového, relaxačného a informačného centra.