Navigácia

Obsah

Podujatia

ZORVC Martin

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN vzniklo na podnet obcí a miest v roku 1993 (registrácia na OÚ Martin 25. 2. 1994) ako záujmové združenie miest a obcí za účelom vzdelávania. Ponúka členský princíp pre všetkých, ktorí sa chcú pripojiť a využívať poskytované služby. Organizuje podujatia zamerané na pomoc a podporu pri realizácií nových legislatívnych zmien v praxi, ale aj na riešenie každodenných problémov miest, obcí a škôl. Neustále rozširuje svoju ponuku a za prijateľné ceny sa snaží reagovať na požiadavky a pripomienky svojich klientov. Členská základňa RVC pracuje na členskom princípe. Svoju činnosť vyvíja v Žilinskom kraji –regióny Horné Považie, Kysuce, Liptovský Mikuláš, Rajec, Orava, Dolný Liptov, Turiec a v okrese Považská Bystrica. ZORVC Martin

Správy

14.10.2019

Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve

Doplňujúce materiály od PaedDr. Alice Feckovej (8. október 2019)

Detail

17.09.2019

Prezentácia Čo prináša vládna novela zákona o sociálnych službách

Prezentácia - Čo prináša vládna novela zákona o sociálnych službách - Ing. Mária Filipová

Detail

02.05.2019

Metodické usmernenie MFSR

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Detail