Navigácia

Obsah

Podujatia

ZORVC Martin

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN vzniklo na podnet obcí a miest v roku 1993 (registrácia na OÚ Martin 25. 2. 1994) ako záujmové združenie miest a obcí za účelom vzdelávania. Ponúka členský princíp pre všetkých, ktorí sa chcú pripojiť a využívať poskytované služby. Organizuje podujatia zamerané na pomoc a podporu pri realizácií nových legislatívnych zmien v praxi, ale aj na riešenie každodenných problémov miest, obcí a škôl. Neustále rozširuje svoju ponuku a za prijateľné ceny sa snaží reagovať na požiadavky a pripomienky svojich klientov. Členská základňa RVC pracuje na členskom princípe. Svoju činnosť vyvíja v Žilinskom kraji –regióny Horné Považie, Kysuce, Liptovský Mikuláš, Rajec, Orava, Dolný Liptov, Turiec a v okrese Považská Bystrica. ZORVC Martin

Správy

11.10.2022

Objednávka vzdelávacích služieb pre ŠKOLY na rok 2023

Objednávka vzdelávacích služieb pre ŠKOLY na rok 2023

Detail

11.10.2022

Objednávka vzdelávacích služieb pre INÉ ORGANIZÁCIE na rok 2023

Objednávka vzdelávacích služieb pre INÉ ORGANIZÁCIE na rok 2023

Detail

08.10.2020

Oznam č. 7 v čase Korona

Oznam č. 7

Detail