Navigácia

Obsah

Podujatia

ZORVC Martin

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN vzniklo na podnet obcí a miest v roku 1993 (registrácia na OÚ Martin 25. 2. 1994) ako záujmové združenie miest a obcí za účelom vzdelávania. Ponúka členský princíp pre všetkých, ktorí sa chcú pripojiť a využívať poskytované služby. Organizuje podujatia zamerané na pomoc a podporu pri realizácií nových legislatívnych zmien v praxi, ale aj na riešenie každodenných problémov miest, obcí a škôl. Neustále rozširuje svoju ponuku a za prijateľné ceny sa snaží reagovať na požiadavky a pripomienky svojich klientov. Členská základňa RVC pracuje na členskom princípe. Svoju činnosť vyvíja v Žilinskom kraji –regióny Horné Považie, Kysuce, Liptovský Mikuláš, Rajec, Orava, Dolný Liptov, Turiec a v okrese Považská Bystrica. ZORVC Martin

Správy

08.10.2020

Oznam č. 7 v čase Korona

Oznam č. 7

Detail

17.07.2020

Kontrola poskytovania a použitia dotácií bez rozpočtu obce - Ing. Ingrid Konečná Veverková

Dodatočný materiál z Odbornej konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy: Kontrola poskytovania a použitia dotácií bez rozpočtu obce - Ing. Ingrid Konečná Veverková (13.júl 2020)

Detail

09.12.2019

Účtovná závierka v obciach, RO a PO k 31.12.2019 - doplňujúci materiál

Dodatok č. 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Detail

14.10.2019

Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve

Doplňujúce materiály od PaedDr. Alice Feckovej (8. október 2019)

Detail

17.09.2019

Prezentácia Čo prináša vládna novela zákona o sociálnych službách

Prezentácia - Čo prináša vládna novela zákona o sociálnych službách - Ing. Mária Filipová

Detail