Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.03.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 03/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

03/2019

550,00 EUR

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

27.02.2019

Zmluva 02/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

02/2019

600,00 EUR Šesťstoeur

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

06.02.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 01/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

01/2019

500,00 EUR päťstoeur

Ing. Oxana Hospodárová

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

27.12.2018

Zmluva o certifikáte SSL uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Ev. číslo: SSL-17-12-2018-SK

250,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

23.11.2018

Zmluva o nájme 01/2018

2018/01

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Združenie miest a obcí - región Turiec

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

16.10.2018

Licenčná zmluva

15/2018

500,00 EUR

Ing. Oxana Hospodárová

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

16.10.2018

Licenčná zmluva

14/2018

400,00 EUR Štyristoeur

JUDr. Bohuslav Harviľák

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

01.10.2018

Licenšná zmluva

13/2018

550,00 EUR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

01.10.2018

Licenčná zmluva

12/2018

1 000,00 EUR

Ing. Iveta Ištoková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

20.09.2018

LICENČNÁ ZMLUVA

11/2018

1 500,00 EUR Jedentisícpäťstoeur

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

18.09.2018

Licenčná zmluva

LICENČNÁ ZMLUVA 10/2018 o použití diela

550,00 EUR Päťstopäťdesiateur

Ing. Iveta Ištoková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

05.09.2018

Zmluva o výpožičke

2018/012

Neuvedené

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Mesto Martin

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných

Zmluva o spracovaní osobných

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

ZORVC Martin

15.05.2018

LICENČNÁ ZMLUVA 08/2018 o použ

08/2018 o použ

500,00 EUR

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková

ZORVC Martin

09.05.2018

LICENČNÁ ZMLUVA 07/2018

07/2018

1 000,00 EUR

Ing. adela Gašparovičová

ZORVC Martin

03.05.2018

LICENČNÁ ZMLUVA 06/2018

06/2018

450,00 EUR

Ing. Oxana Hospodárová

ZORVC Martin

27.04.2018

Dodatok č. 1 k licenčnej zmluv

Dodatok č. 1 k licenčnej zmluv

Neuvedené

MAdE spol. s r.o.

ZORVC Martin

19.04.2018

LICENČNÁ ZMLUVA 05/2018

05/2018

400,00 EUR

JUDr. Bohuslav Harviľák

ZORVC Martin

20.03.2018

LICENČNÁ ZMLUVA 03/2018

03/2018

750,00 EUR

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková

ZORVC Martin

27.02.2018

Licenčná zmluva 02/2018

02/2018

600,00 EUR

Ing. adela Gašparovičová

ZORVC Martin

21.02.2018

Licenčná zmluvy 01/2018

01/2018

1 200,00 EUR

Ing. Oxana Hospodárová

ZORVC Martin

02.02.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla

Zmluva o prevádzke webového sídla

1 000,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

ZORVC Martin

01.02.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla

Zmluva o vytvorení webového sídla

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

ZORVC Martin

14.10.2017

Zmluva č. 12/2017 o použití di

č. 12/2017 o použití di

450,00 EUR

Ing. Oxana Hospodárová

ZORVC Martin

10.10.2017

Zmluva 10/2017 o použ. diela

10/2017 o použ. diela

500,00 EUR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZORVC Martin

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: