Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail zmluvyč.: 03/2020

Zmluva: LICENČNÁ ZMLUVA 03/2020 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

 • Číslo zmluvy
  03/2020
 • Predmet zmluvy
  Autor touto zmluvou udeľuje súhlas objednávateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi za udelenie licencie k dielu a k aktuálnym doplňujúcim zmenám, doplneniam a opakovanému použitiu odmenu vo výške a za podmienok ustanovených touto zmluvou. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie autorský text (písomné podklady - prezentácia vrátane súvisiacich dodaných materiálov podľa určenia autora) k slovne prednesenému dielu (vykonaniu prednášky) v súlade s § 65 a nadväzujúceho autorského zákona na témy: Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ; Sociálno –právna ochrana, sociálna kuratela akompetencie obce.
 • Cena
  750,00 EUR Sedemstopäťdesiateur
 • Dátum účinnosti zmluvy
  7.3.2020
 • Platnosť zmluvy do
  9.3.2020
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  5.3.2020
 • Dátum zverejnenia
  6.3.2020
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
 • IČO
  31938434
 • DIČ
  2020604443
 • Adresa
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
 • Telefón
  043/4132958
 • E-mail
  rvc@rvcmartin.sk
 • Web
  www.rvcmartin.sk
 • 2. Zmluvná strana
  PhDr. Ing. Ivana Kružliaková
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Malinovského 28, Brezno 977 01
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  PhDr. Dušan Gallo
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  riaditeľ
 • Poznámka
 • Odkaz na verejné obstarávanie
Dokumenty