Obsah

29.3.2011

KÚZ v samospráve za rok 2010 pre ÚJ zostavujúce KÚZ. Spracovanie podkladov pre súhrnnú ÚZ VS za rok 2010 pre ÚJ, ktoré nezostavujú KÚZ. 29.3.2011, Martin Lektor: Ing. Miriam Majorová, PhD. Počet fotiek v kategórii: 6