Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.06.2024

LICENČNÁ ZMLUVA 06/2024 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

6/2024

500,00 EUR

PaedDr. Tibor Lukács

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

10.05.2024

LICENČNÁ ZMLUVA 5/2024 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

5/2024

700,00 EUR

JUDr. Ingrid Ney, PhD.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

10.05.2024

LICENČNÁ ZMLUVA 4/2024 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

4/2024

800,00 EUR

Ing. Iveta Ištoková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

25.04.2024

LICENČNÁ ZMLUVA 03/2024 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

3/2024

400,00 EUR

Martin Lukáč

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

19.03.2024

Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

2024 002

4 000,00 EUR

Mesto Martin

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

06.03.2024

LICENČNÁ ZMLUVA 02/2024 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

02/2024

1 034,00 EUR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

06.03.2024

LICENČNÁ ZMLUVA 01/2024 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

01/2024

600,00 EUR

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

15.02.2024

Zmluva o krátkodobom nájme č. CPBB_ZM_011-2024_2024 nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku priestorov štátu v znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení a

CPBB_ZM_011-2024_2024

1 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

18.01.2024

Nájomná zmluva

G-2/2024

600,00 EUR

Turiec, a.s.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

23.11.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 22/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

22/2023

500,00 EUR

PhDr. Verona Nováková, PhD.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

09.11.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 21/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

21/2023

590,00 EUR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

31.10.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 20/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

20/2023

710,00 EUR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

30.10.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 19/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

19/2023

550,00 EUR

Ing. Iveta Ištoková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

04.10.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 18/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

18/2023

500,00 EUR

PaedDr. Tibor Lukács

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

22.09.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 17/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

17/2023

510,00 EUR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

13.09.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 16/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

16/2023

500,00 EUR

JUDr. Tomáš BUZINGER

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

13.09.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 15/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

15/2023

800,00 EUR

Ing. Iveta Ištoková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

28.08.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 14/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

14/2023

600,00 EUR

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

28.08.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 13/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

13/2023

565,00 EUR

doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

29.06.2023

Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb

2023

15 000,00 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

26.06.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 12/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

12/2023

400,00 EUR

JUDr. Bohuslav Harviľák

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

03.05.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 11/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

11/2023

600,00 EUR

Ing. Adela Gašparovičová

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

03.05.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 10/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

10/2023

400,00 EUR

Ing. Iveta Ištoková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

03.05.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 9/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

9/2023

750,00 EUR

JUDr. Ingrid Ney, PhD.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

20.04.2023

LICENČNÁ ZMLUVA 8/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

8/2023

600,00 EUR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: