Navigácia

Obsah

ZORVC MARTIN

 rozmiestnenie RVC na Slovensku
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN vzniklo na podnet obcí a miest v roku 1993 (registrácia na OÚ Martin 25. 2. 1994) ako záujmové združenie miest a obcí za účelom vzdelávania. Ponúka členský princíp pre všetkých, ktorí sa chcú pripojiť a využívať poskytované služby. Organizuje podujatia zamerané na pomoc a podporu pri realizácií nových legislatívnych zmien v praxi, ale aj na riešenie každodenných problémov miest, obcí a škôl. Neustále rozširuje svoju ponuku a za prijateľné ceny sa snaží reagovať na požiadavky a pripomienky svojich klientov. Členská základňa RVC pracuje na členskom princípe. Svoju činnosť vyvíja v Žilinskom kraji –regióny Horné Považie, Kysuce, Liptovský Mikuláš, Rajec, Orava, Dolný Liptov, Turiec a v okrese Považská Bystrica. 

Spolu oslovujeme 525 miest a obcí, z toho je v roku 2023 277 členov a 191 škôl a iných organizácií zriadených obcou a VÚC, z toho je v roku 2023 154 členov. 
Členom RVC sa obec a škola stáva zaplatením členského na príslušný rok.

Šesťčlenná Rada je zložená zo zástupcov jednotlivých regionálnych združení miest a obcí.
Zloženie Rady:
Ing. Janka Stupňanová, predsedníčka - starostka Obce Konská
Ing. Peter Dávidík, podpredseda – starosta Obce Ľubochňa 
Ing. Peter Majko – starosta Obce Necpaly
Miroslava Ondreášová - starostka Obce Dolný Vadičov
Bc. Dušan Štadáni – starosta Obce Strečno
Mgr. Jozef Záhora – starosta Obce Oravský Podzámok 
 
Kontrolná komisia:
Mgr. Ivana Erteľová - starostka Obce Budiš
PaedDr. Juraj Hlavatý - starosta Obce Zborov nad Bystricou
Mgr. Marián Miškovský - starosta Obce Zbyňov
  
  
 Vízia ZDRUŽENIA OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Vybudovať moderné vzdelávacie, poradenské a informačné centrum, ktoré bude poskytovať vysoký štandard služieb zameraných na posilnenie kvality miestnej samosprávy a zvyšovania odborného a osobnostného rastu jej predstaviteľov. 

Odborní pracovníci

Gallo Dušan PhDr. Gallo Dušan, PhDr.                                        riaditeľ ZORVC MARTIN                                 e-mail:                                           gallo@rvcmartin.sk;                           Telefón:                                              043/4132958 


 Tomkova Monika  Mgr.Tomkova Monika, Mgr.                                               manažér vzdelávania                                                   e-mail:                                                                           tomkova@rvcmartin.sk                                               Telefón:                                                                         043/4132958        0908 939 308


Šenšelová Monika  Šenšelová Monika                                      administratívno-ekonomický pracovník                   e-mail:                                                                           rvc@rvcmartin.sk                                                        Telefón:                                                                          043/4132958        0918 391 855


Šenšelová Lenka Šenšelová Lenka                                         sekretárka                                                                     e-mail:                                                                         senselova@rvcmartin.sk                                             Telefón :                                                 043/4132958       0918 391 862