Navigácia

Obsah

Kontakt

ÚDAJE ZORVC MARTIN:

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1
036 01 Martin

IČO: 31938434
DIČ: 2020604443

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Martin
IBAN číslo účtu: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

 

ADRESA:

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Námestie S.H.Vajanského
036 01 Martin
Slovensko
tel: 043/4132958,  043/4303610
web: www.rvcmartin.sk
e-mail: rvc@rvcmartin.sk

KONTAKTY NA PRACOVNÍKOV

Gallo
Gallo Dušan, PhDr.
riaditeľ RVC
e-mail: gallo@rvcmartin.sk
tel: 043/4132958

Tomková
Tomková Monika, Mgr.
manažér vzdelávania
e-mail: tomkova@rvcmartin.sk
tel:043/4132958, 0908 939 308

Šenšelová
Šenšelová Monika
administratívno - ekonomický pracovník
e-mail: rvc@rvcmartin.sk
tel: 043/4132958, 0918 391 855


Šenšelova Lenka
Šenšelová Lenka 
sekretárka
e-mail: senselova@rvcmartin.sk
tel: 043/4132958, 0918 391 862

Mapa

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Adresa:**
 
 
 

Poznámka:
1) * Povinné
2) ** Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov