Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.11.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 16/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

16/2019

500,00 EUR

Ing. Oxana Hospodárová

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

04.10.2019

Kúpna zmluva

1016606403

70,00 EUR

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Slovak Telecom, a.s.

03.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-691341456626

29,00 EUR

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Slovak Telecom, a.s.

02.10.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 15/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

15/2019

600,00 EUR

Ing. Adela Gašparovičová

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

02.10.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 14/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

14/2019

1 150,00 EUR

Ing. Iveta Ištoková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

12.09.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 13/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

13/2019

400,00 EUR

JUDr. Marek Maslák, PhD.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

05.09.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 12/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

12/2019

500,00 EUR

Ing. Mária Filipová

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

05.09.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 11/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

11/2019

750,00 EUR

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

20.06.2019

ZMLUVA O NÁJME A SLUŽBÁCH 01/2019

01/2019

2 000,00 EUR

Združenie miest a obcí - región Turiec

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

07.05.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 10/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

10/2019

550,00 EUR

JUDr. Ingrid Ney, PhD.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

07.05.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 09/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

09/2019

550,00 EUR

Ing. Iveta Ištoková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

06.05.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 08/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

08/2019

500,00 EUR Päťstoeur

Ing. Oxana Hospodárová

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

18.04.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 07/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

07/2019

1 000,00 EUR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

29.03.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 06/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

06/2019

0,00 EUR

Ing. Oxana Hospodárová

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

29.03.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 05/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

05/2019

600,00 EUR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

29.03.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 04/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

04/2019

600,00 EUR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

06.03.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 03/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

03/2019

550,00 EUR

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

27.02.2019

Zmluva 02/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

02/2019

600,00 EUR Šesťstoeur

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

06.02.2019

LICENČNÁ ZMLUVA 01/2019 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

01/2019

500,00 EUR päťstoeur

Ing. Oxana Hospodárová

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

27.12.2018

Zmluva o certifikáte SSL uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Ev. číslo: SSL-17-12-2018-SK

250,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

23.11.2018

Zmluva o nájme 01/2018

2018/01

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Združenie miest a obcí - región Turiec

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

16.10.2018

Licenčná zmluva

15/2018

500,00 EUR

Ing. Oxana Hospodárová

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

16.10.2018

Licenčná zmluva

14/2018

400,00 EUR Štyristoeur

JUDr. Bohuslav Harviľák

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

01.10.2018

Licenšná zmluva

13/2018

550,00 EUR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

01.10.2018

Licenčná zmluva

12/2018

1 000,00 EUR

Ing. Iveta Ištoková

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: