Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail zmluvyč.: 04/2021
  • Názov
    LICENČNÁ ZMLUVA 04/2021 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
  • Typ zmluvy
  • Číslo zmluvy
    04/2021
  • Predmet zmluvy
    Autor touto zmluvou udeľuje súhlas objednávateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi za udelenie licencie k dielu a k aktuálnym doplňujúcim zmenám, doplneniam a opakovanému použitiu odmenu vo výške a za podmienok ustanovených touto zmluvou. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie autorský text (písomné podklady - prezentácia vrátane súvisiacich dodaných materiálov podľa určenia autora) k slovne prednesenému dielu (vykonaniu prednášky) v súlade s § 65 a nadväzujúceho autorského zákona na tému: Kontrola na úseku nakladania s majetkom obce, administratívy OZ a povinného zverejňovania.
  • Cena
    700,00 EUR
  • Dátum účinnosti zmluvy
    10.7.2021
  • Platnosť zmluvy do
    13.7.2021
  • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
    13.7.2021
  • Dátum zverejnenia
    9.7.2021
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
  • 1. Zmluvná strana
    ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
  • IČO
    31938434
  • DIČ
    2020604443
  • Adresa
    Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  • Telefón
    043/4132958
  • E-mail
    rvc@rvcmartin.sk
  • Web
    www.rvcmartin.sk
  • 2. Zmluvná strana
    Ing. Oxana Hospodárová
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Cottbuská 9, 040 23 Košice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    PhDr. Dušan Gallo
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    riaditeľ
  • Poznámka