Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: 20/2023

Zmluva: LICENČNÁ ZMLUVA 20/2023 o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

 • Číslo zmluvy
  20/2023
 • Predmet zmluvy
  Autor touto zmluvou udeľuje súhlas objednávateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi za udelenie licencie k dielu a k aktuálnym doplňujúcim zmenám, doplneniam a opakovanému použitiu odmenu vo výške a za podmienok ustanovených touto zmluvou. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie autorský text (písomné podklady - prezentácia vrátane súvisiacich dodaných materiálov podľa určenia autora) a video seminár k dielu (vykonaniu prednášky) v súlade s § 65 a nadväzujúceho autorského zákona na tému: Kontrola hospodárenia s majetkom obce a RO , PO. Nové povinnosti hlavného kontrolóra vyplývajúce zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
 • Cena
  710,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  1.11.2023
 • Platnosť zmluvy do
  7.11.2023
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  31.10.2023
 • Dátum zverejnenia
  31.10.2023
 • 1. Zmluvná strana
  ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
 • IČO
  31938434
 • DIČ
  2020604443
 • Adresa
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
 • Telefón
  043/4132958
 • E-mail
  rvc@rvcmartin.sk
 • Web
  www.rvcmartin.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Brezno, Nálepkova 1195/36, 977 01
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  PhDr. Dušan Gallo
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  riaditeľ
 • Poznámka