Navigácia

Obsah

Seminár k zákonu č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. a k zákonu č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v z.n.p.

Dátum konania:
27. 9. 2022 od 09:00 do 13:00
Typ akcie:
"prednáška"
Miesto konania:
Veľká zasadačka MsÚ Martin - Nám. S. H. Vajanského 1, Martin

Lektor: Ing. Iveta Ištoková

Zobraziť viac