Navigácia

Obsah

Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy

Dátum konania:
7. 9. 2021 od 09:00 do 13:00
Typ akcie:
"prednáška"
Miesto konania:
Veľká zasadačka MsÚ Martin - Nám. S. H. Vajanského 1, Martin

Lektor: JUDr. Bohuslav Harviľák

Zobraziť viac